CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Friday, July 30, 2010

DIRGAHAYU 64 - MAJLIS JUNJUNG ZIARAH DAN RAMAH MESRA BERSAMA PENDUDUK DAERAH TUTONG - PART IV

Raja Pengasih Raja Penyanyang

Raja berjiwa rakyat yang menjadi kebanggaan penduduk Negara Brunei Darussalam

Raja penyayang yang sanggup berhujan berpanas bersama rakyat demi menjaga kesejahteraan rakyatnya

Diantara putera Kebawah Duli yang sama-sama berangkat ke majlis bercemar duli bersama rakyat bagi penduduk daerah Tutong

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim semasa junjung ziarah

Selain Daerah Tutong, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim juga turut berangkat sama pada majlis ramah mesra di Daerah Belait dan juga Daerah Temburong

Penduduk dari Daerah Tutong mengambil peluang yang ada untuk bersalaman dengan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik semasa junjung ziarah bersama penduduk dari Daerah Tutong

Selain Daerah Tutong, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik juga turut berangkat sama pada majlis ramah mesra di Daerah Belait dan juga Daerah Temburong

Penduduk dari Daerah Tutong juga tidak ketinggalan untuk mengambil kesempatan yang ada untuk bersalaman dengan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik

Keceriaan jelas terpapar di wajah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik dalam majlis ramah mesra daerah Tutong ini

Penuntut-penuntut sekolah yang membanjiri laluan menuju ke Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong semata-mata untuk bersalaman dengan raja dikasihi

Dapat bersua muka dengan raja dikasihi sememangnya merupakan satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh penuntut-penuntut sekolah ini

Cuaca yang panas terik tidak mematahkan semangat penuntut-penuntut untuk terus menanti baginda Sultan

Keceriaan di wajah kebawah duli sepanjang junjung ziarah membakar semangat penduduk Daerah Tutong untuk terus bertahan dengan lebih lama lagi

Hubungan erat antara rakyat dan raja dikasihi menumbuhkan perasaan taat setia yang tidak berbelah bahagi di hati nurani penduduk Daerah Tutong

Keceriaan raja dikasihi jelas terpamer di wajah baginda

salah seorang penduduk Daerah Tutong yang sempat berinteraksi dengan baginda Sultan

Pada majlis ini semua lapisan rakyat dan penduduk serta orang ramai berpeluang menjunjung ziarah dan beramah mesra ke hadapan majlis baginda. Ia merupakan peluang yang amat berharga untuk menyembahkan tahniah sempena puja usia baginda, di samping dapat beramah mesra secara lebih dekat dengan seorang raja yang dikasihi dan disayangi oleh rakyat dan penduduk negara ini. Segala nikmat yang dikecapi merupakan rahmat Allah yang dilimpahkan kepada rakyat dan penduduk di daerah itu yang bernaung di bumi bertuah Negara Brunei Darussalam di bawah payung pimpinan bijaksana baginda, raja yang berdaulat yang disanjungi dan disayangi.Dari Kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan, baginda kemudian berangkat ke Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemsyarakatan Daerah Tutong bagi Majlis Santap Tengah Hari.(Pelita Brunei)

( B E R S A M B U N G )

0 comments: